Versie 3.3.0

  • aan- en afmelden en pwd reset debugging bcc melding aan ontwikkelaar uit scripts gehaald
  • voor vaste training invoer de lookup functionaliteit voor trainers en assistenten verbeterd
  • code opgeschoond in script toevoegen van een activiteit
  • het select input veld voor trainers en assistenten ververst als er een andere activiteit wordt gekozen tijdens invoer en bewerking van een activiteit