3.5.1

Bij een vaste training werd de inhoud die er was ingevoerd niet gepubliceerd. Dit is in versie 3.5.1 opgelost.

Plugin updates (PHPMailer en Summernote)

Probleem met tabel in trainingsinhoud die buiten de lay-out viel opgelost

Versie 3.4.0

Bij invoer of aanpassen van een activiteit werden velden gewist als je de tijd ging passen. Nu is bij het bewerken van een activiteit de aanpassing van de tijd zonder de vraag om gehele inhoud te wissen en wordt de tijd gewoon aangepast. Bij toevoegen van een handmatige activiteit wordt er bij het aanpassen van de tijd gevraagd of andere gegevens ook gewist moeten worden.

Als een activiteit gekopieerd wordt dan opent de kopie automatisch in het bewerken van een activiteit zodat de juiste training bewerkt wordt na de kopie.

Versie 3.3.4

Aan- en afmelden mail met html opmaak

Verschillende verbeteringen aan scripts

Versie 3.3.3

Diverse styling verbeteringen voor navigatie en in de opmaak van de beheer pagina voor schema’s.

In beheer een button toegevoegd om een directe link naar een activiteit te kunnen kopiëren naar het klembord van een gebruiker. Deze link kan daarna gebruikt worden om gebruikers snel naar een activiteit te laten scrollen.

Het scrollen naar een activiteit gebeurt ook automatisch nadat een aanmelding voor activiteit bevestigd is.

Versie 3.3.2

Verbeteringen aan toewijzing bij wedstrijd.

Als bij een activiteit is aangegeven dat het een wedstrijd is worden de toewijzingen, in tegenstelling tot reguliere activiteiten, een week voordat de wedstrijd plaatsvindt gedaan.

Er is daardoor een week tijd voor het afhandelen van mogelijke betaling of afmelden en sporters op de wachtlijst toewijzen.

Hotmail bevestigingslink

Hotmail en Outlook gebruikers krijgen soms een melding dat een aanmeld link verlopen is nadat ze erop geklikt hebben.

De aanmelding is dan echter wel bevestigd zo blijkt uit testen die we hebben uitgevoerd.

Een oplossing hiervoor is niet op de link klikken in de mail, maar deze kopiëren en in de browser plakken.

Dit probleem komt uitsluitend voor bij Hotmail en Outlook.

Versie 3.3.1

 • toewijzing voor clubevenementen en wedstrijden vinden één week voor de betreffende activiteit plaats om 19:00, toewijzing voor activiteiten blijft op de dag voor de activiteit om 19:00
 • naast wedstrijden kunnen nu ook activiteiten onderdelen bevatten in Tri-Times (lees er meer over in de Tri-Times kennisbank)

Versie 3.3.0

 • aan- en afmelden en pwd reset debugging bcc melding aan ontwikkelaar uit scripts gehaald
 • voor vaste training invoer de lookup functionaliteit voor trainers en assistenten verbeterd
 • code opgeschoond in script toevoegen van een activiteit
 • het select input veld voor trainers en assistenten ververst als er een andere activiteit wordt gekozen tijdens invoer en bewerking van een activiteit

Versie 3.2.9

 • Trainers en assistenten worden geladen in de select dropdowns bij handmatige invoer
 • Code optimalisatie

Versie 3.2.8

 • Als een activiteit heeft plaatsgevonden is de training ingeklapt (balk zonder inhoud) in het schema
 • Bij het invoeren van een training wordt nu gezocht naar vaste trainingen voor het betreffende schema.
 • Bij keuze van de activiteit in de dropdown wordt de naam van de activiteit nu goed ingesteld.