In Tri-Times kan je aan een activiteit onderdelen toevoegen. Neem bijvoorbeeld de onderstaande tijdrit competitie.

Als je wilt dat deelnemers bij aanmelding ook aangeven voor welk onderdeel ze zich aanmelden kan je de onderdelen toevoegen zodra de training gepubliceerd is, of je deze handmatig invoert. Log in als beheerder of trainer en klik bij de betreffende activiteit op het edit symbooltje. De activiteit opent in hetzelfde scherm als bij de invoer van een activiteit. Daar zie je twee blauw gekleurde balken. Klik op de eerste balk om onderdelen toe te voegen.

Een onderdeel naam kan maximaal uit 120 karakters bestaan. Hou de benaming zo kort en bondig mogelijk en voeg eventuele uitleg toe aan de inhoud van de activiteit. Dat is het grote tekstveld boven de blauwe balken. Als je de activiteit na de invoer weer opslaat ziet het er in het schema alsvolgt uit.

Als een deelnemer zich nu gaat aanmelden voor de activiteit moet er naast het email adres en deelnemer of vrijwilliger ook aangegeven worden voor welk onderdeel er wordt aangemeld.

Als je een activiteit pas op een later tijdstip dan direct na publicatie van onderdelen voorziet, dus de kans bestaat dat er er al aanmeldingen gedaan zijn, zal aan de reeds aangemelde deelnemers het eerste onderdeel worden toegewezen.

Schema weergave leden

Leden kunnen in het schema zien wie zich hebben aangemeld per onderdeel. Als een activiteit open is ‘geklikt’ dan zie je onderaan naast de onderdelen een oogje met een cijfer ernaast. Daar kan je op klikken om te zien wie al aangemeld zijn.

Schema weergave beheerder en trainer

Beheerder en trainers kunnen als ze ingelogd zijn zien wie, wanneer en voor welk onderdeel zijn aangemeld. Er kan een overzicht van aanmeldingen van vrijwilligers en deelnemers worden geprint of geexporteerd als Excel bestand.

Heb je hiermee de oplossing voor je probleem gevonden?