Versie 3.4.0

Bij invoer of aanpassen van een activiteit werden velden gewist als je de tijd ging passen. Nu is bij het bewerken van een activiteit de aanpassing van de tijd zonder de vraag om gehele inhoud te wissen en wordt de tijd gewoon aangepast. Bij toevoegen van een handmatige activiteit wordt er bij het aanpassen van de tijd gevraagd of andere gegevens ook gewist moeten worden.

Als een activiteit gekopieerd wordt dan opent de kopie automatisch in het bewerken van een activiteit zodat de juiste training bewerkt wordt na de kopie.