Versie 3.2

  • BUG uit aanmaken nieuwe gebruiker gehaald
  • url prefixes stonden gecorrigeerd
  • In de browser ging de link voor het schema na een aan- afmelding altijd naar het clubschema, dat gaat nu naar het betreffende schema voor de aan- afmelding
  • Export mogelijkheid csv bestand bij puntencheck door beheerder
  • Script voor facturering, publiceren en toewijzing opgeschoond. Facturering script heeft nu ook admin_email dat ook in clubgegevens kan worden ingevoerd.

Versie 3.1.5

  • Alle mail functionaliteit omgezet naar PHPMailer functie.
  • Mail via SMTP server
  • Switch naar PHPMailer om te voorkomen dat mail in spam kwam door gebruik van standaard php mail()
  • tijd stap bij duur activiteit naar 5 minuten veranderd in plaats van 30 minuten

Welkom AV Clytoneus

AV Clytoneus uit Woerden maakt sinds december 2020 gebruik van Tri-Times. Een vereniging met meer dan 400 leden waarvoor aan- en afmelden voor alle training bij atletiek en triathlon worden afgehandeld via Tri-Times.