Versie 3.2

  • BUG uit aanmaken nieuwe gebruiker gehaald
  • url prefixes stonden gecorrigeerd
  • In de browser ging de link voor het schema na een aan- afmelding altijd naar het clubschema, dat gaat nu naar het betreffende schema voor de aan- afmelding
  • Export mogelijkheid csv bestand bij puntencheck door beheerder
  • Script voor facturering, publiceren en toewijzing opgeschoond. Facturering script heeft nu ook admin_email dat ook in clubgegevens kan worden ingevoerd.