Versie 3.2.7

Tri-Times versie 3.2.7, bug fixes en verbetering functionaliteit

Versie 3.2.6

Wedstrijden en evenementen kunnen worden aangegeven met onderdelen. Aanmelden kan nu als deelnemer of vrijwilliger.

Versie 3.2.2

Licentiehouders kunnen aanvullende teksten aanpassen die worden weergegeven in emails en mededelingen bij aanmelding of toewijzing voor een activiteit.

Versie 3.2

BUG uit aanmaken nieuwe gebruiker gehaaldurl prefixes stonden gecorrigeerdIn de browser ging de link voor het schema na een aan- afmelding altijd naar het clubschema, dat gaat nu naar het

Versie 3.1.5

Alle mail functionaliteit omgezet naar PHPMailer functie.Mail via SMTP serverSwitch naar PHPMailer om te voorkomen dat mail in spam kwam door gebruik van standaard php mail()tijd stap bij duur activiteit