Versie 3.3.0

  • aan- en afmelden en pwd reset debugging bcc melding aan ontwikkelaar uit scripts gehaald
  • voor vaste training invoer de lookup functionaliteit voor trainers en assistenten verbeterd
  • code opgeschoond in script toevoegen van een activiteit
  • het select input veld voor trainers en assistenten ververst als er een andere activiteit wordt gekozen tijdens invoer en bewerking van een activiteit

Versie 3.2.8

  • Als een activiteit heeft plaatsgevonden is de training ingeklapt (balk zonder inhoud) in het schema
  • Bij het invoeren van een training wordt nu gezocht naar vaste trainingen voor het betreffende schema.
  • Bij keuze van de activiteit in de dropdown wordt de naam van de activiteit nu goed ingesteld.