Versie 3.2.8

  • Als een activiteit heeft plaatsgevonden is de training ingeklapt (balk zonder inhoud) in het schema
  • Bij het invoeren van een training wordt nu gezocht naar vaste trainingen voor het betreffende schema.
  • Bij keuze van de activiteit in de dropdown wordt de naam van de activiteit nu goed ingesteld.