• Versie 3.3.4

  Aan- en afmelden mail met html opmaak

  Verschillende verbeteringen aan scripts

 • Versie 3.3.3

  Diverse styling verbeteringen voor navigatie en in de opmaak van de beheer pagina voor schema’s.

  In beheer een button toegevoegd om een directe link naar een activiteit te kunnen kopiëren naar het klembord van een gebruiker. Deze link kan daarna gebruikt worden om gebruikers snel naar een activiteit te laten scrollen.

  Het scrollen naar een activiteit gebeurt ook automatisch nadat een aanmelding voor activiteit bevestigd is.

 • Versie 3.3.2

  Verbeteringen aan toewijzing bij wedstrijd.

  Als bij een activiteit is aangegeven dat het een wedstrijd is worden de toewijzingen, in tegenstelling tot reguliere activiteiten, een week voordat de wedstrijd plaatsvindt gedaan.

  Er is daardoor een week tijd voor het afhandelen van mogelijke betaling of afmelden en sporters op de wachtlijst toewijzen.

 • Versie 3.3.1
  • toewijzing voor clubevenementen en wedstrijden vinden één week voor de betreffende activiteit plaats om 19:00, toewijzing voor activiteiten blijft op de dag voor de activiteit om 19:00
  • naast wedstrijden kunnen nu ook activiteiten onderdelen bevatten in Tri-Times (lees er meer over in de Tri-Times kennisbank)
 • Versie 3.3.0
  • aan- en afmelden en pwd reset debugging bcc melding aan ontwikkelaar uit scripts gehaald
  • voor vaste training invoer de lookup functionaliteit voor trainers en assistenten verbeterd
  • code opgeschoond in script toevoegen van een activiteit
  • het select input veld voor trainers en assistenten ververst als er een andere activiteit wordt gekozen tijdens invoer en bewerking van een activiteit
 • Versie 3.2.9
  • Trainers en assistenten worden geladen in de select dropdowns bij handmatige invoer
  • Code optimalisatie
 • Versie 3.2.8
  • Als een activiteit heeft plaatsgevonden is de training ingeklapt (balk zonder inhoud) in het schema
  • Bij het invoeren van een training wordt nu gezocht naar vaste trainingen voor het betreffende schema.
  • Bij keuze van de activiteit in de dropdown wordt de naam van de activiteit nu goed ingesteld.
 • Versie 3.2.7
  • Bij invoer van activiteit wordt er nu aangegeven als er geen soort activiteit is geselecteerd voordat deze wordt opgeslagen.
  • Als een activiteit bewerkt wordt wordt de naam niet meer overschreven en worden onderdelen zichtbaar als er van training naar evenement of wedstrijd wordt geswitched.
  • Styling alle applicatie onderdelen en meldingen in Tri-Times huisstijl. Bootstrap css wordt overschreven met tri-times styling in sass. Bootbox buttons opmaak eenduidig gemaakt voor schema en activiteit bewerkingen
  • Als een training op de huidige dag al geweest is wordt de inhoud niet meer getoond
  • Oude velden en functies verwijderd uit scripts. Als beheerder uitlogt blijft schema dat open stond tijdens beheer zichtbaar in de browser
 • Versie 3.2.6
  • Nieuw in versie 3.2.6 is dat wedstrijden en evenementen kunnen worden aangegeven met onderdelen van de wedstrijd of het evenement. Aanmelden kan als deelnemer maar ook als vrijwilliger!
  • De clubbeheerder heeft na deze update een overzicht beschikbaar van alle aanmeldingen per activiteit. Gegevens kunnen worden geëxporteerd naar excel.
  • Het systeem van punten dat wordt gebruikt voor toewijzingen is nu gebaseerd op een datum. Als beheerder kan je onder Instellingen bij Puntentelling de datum instellen die aangehouden wordt als nulpunt. Vanaf die datum wordt er in de aanmeldingen gezocht naar leden met een toewijzing.
  • Wil je dat alle leden weer op nul punten beginnen vanaf een bepaalde datum. Dan stel je dat nu dus simpel en snel in.
  • Bij een club evenement of wedstrijd kunnen leden in het schema ook zien wie voor welk onderdeel heeft ingeschreven. Wellicht een motiverende factor voor sommigen om zich ook aan te melden.
  • Wedstrijden en club evenementen kunnen vooruit worden ingevoerd, bijvoorbeeld in het clubschema. Je kan ook overwegen één van de schema’s die je naast het clubschema beschikbaar hebt te gebruiken als een wedstrijd kalender.
 • Versie 3.2.5
  • Aanmelden als vrijwillger is toegevoegd aan de applicatie.
  • Voor een vereniging een mooie toevoeging. Stel dat je een eigen wedstrijdkalender in Tri-Times invoert. Dat kan in het clubschema of in één van de extra schema’s die onder je licentie beschikbaar zijn.
  • De beheerder kan voor wedstrijden of evenementen dan mensen aanmelden als vrijwilliger, maar ze kunnen dat natuurlijk ook zelf doen. Op deze manier kan je vooruit plannen en er voor zorgen dat iemand ruim op tijd op de hoogte is van zijn/haar vrijwilligers taak binnen de club.
 • Versie 3.2.4
  • Kleine update waarin wat in scripts gefixt is en de styling verder is verbeterd.

 • Versie 3.2.2
  • Licentiehouders kunnen aanvullende teksten aanpassen die worden weergegeven in emails en mededelingen bij aanmelding of toewijzing voor een activiteit.
 • Versie 3.2
  • BUG uit aanmaken nieuwe gebruiker gehaald
  • url prefixes stonden gecorrigeerd
  • In de browser ging de link voor het schema na een aan- afmelding altijd naar het clubschema, dat gaat nu naar het betreffende schema voor de aan- afmelding
  • Export mogelijkheid csv bestand bij puntencheck door beheerder
  • Script voor facturering, publiceren en toewijzing opgeschoond. Facturering script heeft nu ook admin_email dat ook in clubgegevens kan worden ingevoerd.
 • Versie 3.1.5
  • Alle mail functionaliteit omgezet naar PHPMailer functie.
  • Mail via SMTP server
  • Switch naar PHPMailer om te voorkomen dat mail in spam kwam door gebruik van standaard php mail()
  • tijd stap bij duur activiteit naar 5 minuten veranderd in plaats van 30 minuten