Als er een beperking geldt voor het aantal deelnemers bij een activiteit wordt er voor activiteiten (training etc.) om 19:00 uur op de dag voor de training door Tri-Times automatisch toegewezen. Bij een clubevenement of een wedstrijd vindt de toewijzing een week voor de dag van de activiteit plaats, ook om 19:00 uur.

Iedereen die zich voor een activiteit heeft aangemeld ontvangt daarna een mail (lees bij ‘Mijn gegevens’ wat je moet doen als je de mail niet ziet in je inbox) met de uitslag van de toewijzing.

Heb je een toewijzing dan vind je in die mail een link om je direct af te melden. Maak hier gebruik van als je weet dat je toch niet kan, zo geef je de mensen op de wachtlijst een kans en zijn de trainingen altijd volledig bezet.

Als je op de wachtlijst staat is het afwachten of je een toewijzing krijgt na een afmelding.

In het schema zie je wie een toewijzing hebben en hoeveel mensen er op de wachtlijst staan.

in Gebruikers Tags: toewijzing
Heb je hiermee de oplossing voor je probleem gevonden?