De club beheerder kan een sporter een rol toewijzen.

Als je bij gebruikers kijkt onder instellingen ziet je dat daar een tweetal tabellen worden weergegeven. In de eerste staan alle gebruikers met de rol assistent of trainer. In de tweede zie je de sporters.

In de tabellen kan je per gebruiker aanpassingen doen. Naam of email aanpassen of de rol wijzigen. Als je een sporter aanpast moet je eerst de rol toekennen. Daarna kan je ook disciplines toewijzen. Discipline is een selectieveld, daar kunnen meerdere waardes worden geselecteerd.

Heb je een gebruiker aangepast sla dat dan op voordat je de volgende gaat bewerken!

Het voordeel van rollen toewijzen is dat trainers en assistenten bij het toevoegen of bewerken van een activiteit zichtbaar zijn in een selectieveld.

Trainers kunnen tevens inloggen en hebben toegang tot beheer onderdelen in Tri-Times. Assistenten hebben dit net als sporters niet.

in HandleidingTrainer Tags: assistentgebruikersrollentrainer
Heb je hiermee de oplossing voor je probleem gevonden?